Competente – agent curatenie

Agent curatenie

1. Comunicarea la locul de muncă
2. Munca în echipă
3. Aplicarea normelor de PM şi PSI
4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
5. Planificarea activităţii proprii
6. Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală
7. Utilizarea utilajelor cu acționare electro – mecanică
8. Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere internă
9. Întreținerea echipamentelor de lucru
10. Pregătirea operației de curățare
11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferată
12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
13. Curățarea incintelor
14. Curățarea interioară a aeronavelor