Competente – asfaltator

Asfaltator

1. Organizează locul de muncă
2. Întreține echipamentele de lucru
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
4. Aplică normele de protecție a mediului
5. Asigură conformitatea lucrărilor de asfaltare
6. Aplică cunoștințe generale de comunicare
7. Munca în echipă
8. Pregătește stratul support
9. Prepară mixturile asfaltice în instalații automatizate
10. Cunoștințe digitale pentru utilaje dotate cu comandă numerică
11. Efectuează lucrările de așternere a mixturilor asfaltice
12. Efectuează lucrările de compactare a stratului de mixturi asfaltice
13. Aplică tratamentele de protecţie specială