Competente – brutar

Brutar

1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
2. Aplicarea normelor de protecţia mediului
3. Organizarea activităţii proprii
4. Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
5. Întocmirea documentelor specifice
6. Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare
7. Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
8. Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
9. Frământarea aluatului
10. Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului
11. Coacerea semifabricatelor
12. Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare