Competente – confecționer – montator tâmplărie cu vitraj izolant

Confecționer – montator tâmplărie cu vitraj izolant

 

1. Organizează locul de muncă
2. Întreține echipamentele de lucru
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
4. Aplică norme de protecţie a mediului
5. Munca în echipă
6. Aplică cunoștințe generale de comunicare
7. Asigură conformitatea lucrărilor executate
8. Utilizează TIC
9. Pregătește activitățile de confecţionare a tâmplăriei
10. Prelucrează componentele tâmplăriei din mase plastice
11. Prelucrează componentele tâmplăriei din aluminiu
12. Aplică componentele detaşabile ale tâmplăriei
13. Manipulează materiile prime şi materialele cu dispozitive/ instalaţii specifice
14. Exploateză echipamentele cu procesare semiautomată / automată
15. Prelucrează foile de geam
16. Prelucrează bagheta distanţier
17. Asamblează unităţile de geam termoizolator
18. Montează unitățile de geam termoizolator