Competente – confectioner-montator tamplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator

Confectioner-montator din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator

 

1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei
7. Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice
8. Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu
9. Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei
10. Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare
11. Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată pentru confectionarea geamurilor termoizolatoare
12. Prelucrarea foilor de sticlă
13. Prelucrarea baghetelor distanţier
14. Asamblarea unităţilor de geam termoizolator
15. Expedierea unitãţilor de geam termoizolator
16. Organizarea lucrǎrilor de montaj
17. Deplasarea în vederea efectuării montajelor
18. Pregătirea locurilor de montaj al tâmplǎriilor
19. Montarea tâmplăriilor
20. Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor
21. Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor