Competente – constructor drumuri si poduri

Constructor drumuri si poduri

1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice.
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice.
5. Realizarea lucrărilor de terasamente şi de suprastructură pentru drumuri.
6. Executarea elementelor privind infrastructura/ suprastructura podurilor şi a altor lucrări de artă.
7. Executarea lucrărilor de mentenanţă la drumuri, poduri şi alte lucrări de artă.