Competente – constructor montator de structuri metalice

Constructor montator de structuri metalice

1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor metalice
7. Pregătirea elementelor componente ale semifabricatelor pentru structuri metalice
8. Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial
9. Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii
10. Demontarea construcţiilor metalice
11. Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru construcţii metalice
12. Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină
13. Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor cortină
14. Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi cortină