Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri

 

1. Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor
2. Aplică normele de protecţia mediului
3. Organizează activitatea proprie
4. Întreţine uneltele şi echipamentele de lucru
5. Execută lucrările de doborâre a arborilor din exploatările forestiere
6. Doboară arborii din zone populate, aliniamente stradale, parcuri şi consolidează arborii valoroşi
7. Sortează masa lemnoasă
8. Elaghează arborii
9. Toaletează ornamental coroana arborilor din parcuri şi aliniamente
10. Determină volumul brut şi pe sortimente industriale la masa lemnoasă prelucrată