Competente – dulgher

Dulgher

1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Executarea lucrărilor pregătitoare
7. Prelucrarea manuală a materialului lemnos
8. Prelucrarea mecanizată a materialului lemnos
9. Realizarea, montarea/demontarea cofrajelor din material lemnos
10. Realizarea structurilor de rezistenţă din lemn
11. Executarea lucrărilor de construcţii din panouri lemnoase
12. Executarea acoperişurilor din lemn
13. Realizarea îmbinărilor dulghereşti