Competente – electrician auto

Electrician auto

1. Completarea si transmiterea documentelor specifice
2. Aplicarea normelor de protectie a muncii si prevenire si stingere a incendiilor
3. Asigurarea cu piese de schimb și materiale a locului de muncă
4. Planificarea activitătii proprii
5. Diagnosticarea disfunctionalitătilor la sistemul electric
6. Executarea lucrărilor de întretinere si reparatie a echipamentelor de producere si stocare a energiei electrice
7. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la aparatura de bord
8. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemele de aprindere şi pornire
9. Executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie a echipamentului de iluminare şi semnalizare
10. Executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie ale instalaţiilor auxiliare
11. Oferirea de consultanţă de specialitate
12. Utilizarea aparatelor de măsurare şi testare a mărimilor electrice
13. Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor