Electrician în construcţii

Electrician in constructii

1. Organizează locul de muncă
2. Întreține echipamentele de lucru
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
4. Aplică normele de protecție a mediului
5. Asigură conformitatea lucrărilor executate
6. Aplică cunoștințele generale de comunicare
7. Munca în echipă
8. Cunoaște, identifică și aplică cunoștințele de bază în electrotehnică
9. Montează traseele de cablu
10. Pozează cablurile și conductoarele
11. Realizează conexiunile cablurilor și conductoarelor electrice de joasă și medie tensiune
12. Montează instalațiile electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC
13. Montează tablourile electrice de distribuție
14. Realizează instalația de paratrăsnet și prize de pamânt
15. Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor
16. Utilizează tehnica de calcul