Competente – faiantar

Faiantar

1. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
2. Aplică normele de protecție a mediului
3. Lucrează în echipă
4. Aplică cunoștințe generale de comunicare
5. Utilizează tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)
6. Adoptă măsuri de eficiență energetică a clădirilor
7. Organizează locul de muncă
8. Întreţine echipamentele de lucru
9. Executa lucrarile pregatitoare
10. Demontarea plăcilor
11. Pregătirea stratului suport
12. Prepararea mortarelor de fixare a plăcilor ceramice
13. Montarea şi fixarea pe suport a plăcilor ceramice
14. Asigura calitatea lucrarilor executate