Competente – fierar – betonist

Fierar – Betonist

1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare
7. Fasonarea oţelului beton
8. Montarea armăturilor
9. Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrările de armare