Competente – fierar – betonist

Fierar – Betonist

1. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
2. Aplică normele de protecție a mediului
3. Lucrează în echipă
4. Aplică cunoștințe generale de comunicare
5. Utilizează tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)
6. Adoptă măsuri de eficiență energetică a clădirilor
7. Organizează locul de muncă
8. Întreţine echipamentele de lucru
9. Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare
10. Fasonarea oţelului-beton
11. Montarea armăturilor
12. Transportarea şi manipularea materialelor pentru lucrările de armare
13. Asigură calitatea lucrărilor executate