Competente – ifronist

Ifronist – masinist la masini pentru terasamente

1. Comunicarea la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Planificarea activităţii zilnice
4. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă – NSSM şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor – NPSI
5. Aplicarea normelor de protecţia mediului
6. Aplicarea normelor de siguranţă a circulaţiei
7. Efectuarea lucrărilor de săpare
8. Încărcarea materialelor în mijloace de transport
9. Efectuarea lucrărilor de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
10. Efectuarea lucrărilor de compactare
11. Întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente