Ifronist – masinist la masini pentru terasamente

Ifronist – masinist la masini pentru terasamente

1. Organizează locul de muncă
2. Întreţine utilajele pentru lucrări de terasamente
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
4. Aplică normele de protecție a mediului
5. Asigură conformitatea lucrărilor executate
6. Aplică cunoștințe generale de comunicare
7. Munca în echipă
8. Efectuează lucrările de săpare
9. Încarcă materialele în mijloace de transport
10. Efectuează lucrările de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
11. Efectuează lucrările de compactare
12. Configurează parametrii de funcționare în modulul de operare automatizată
13. Aplică normele de siguranţă a circulaţiei