Competente – izolator termic

Izolator termic

1. Organizarea locului de muncă.
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
3. Aplicarea normelor de protectie a mediului
4. Asigurarea calitatii lucrarilor executate
5. Intretinerea echipamentelor de lucru
6. Asigurarea materialelor pentru lucrările de izolaţii
7. Pregătirea suprafeţelor suport în vederea izolării termice
8. Realizarea izolaţiilor termice la elementele de construcţie şi instalaţii
9. Executarea lucrărilor de protecţie a izolaţiilor termice
10. Montarea/demontarea schelelor şi eşafodajelor