Competente – lacatus mecanic

Lacatus mecanic

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Organizarea locului de muncǎ
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Diagnosticarea stării de funcţionare
7. Întreţinerea curentă a maşinii
8. Remedierea defecţiunilor