Competente – Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

1. Organizează locul de muncă
2. Întreține echipamentele de lucru
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
4. Aplică normele de protecție a mediului
5. Lucrează în echipă
6. Aplică cunoștințe generale de comunicare
7. Asigură diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
8. Realizează desenele de execuție, citește și întreține schițele tehnice
9. Efectuează măsurători mecanice de precizie
10. Asigură remedierea defecţiunilor
11. Realizează montarea/ demontarea utilajelor
12. Asigură asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
13. Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
14. Asigură conformitatea lucrărilor executate
15. Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
16. Întocmește rapoartele de întreţinere și reparaţii