Competente – legumicultor

Legumicultor

 

1. Comunicarea la locul de muncă.
2. Munca în echipă.
3. Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I..
4. Stabilirea amplasamentului şi a structurii culturilor legumicole.
5. Aprovizionarea cu materii prime şi material (seminţe, material săditor, îngrăşăminte, pesticide).
6. Producerea materialului săditor.
7. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
8. Înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
9. Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor legumicole
10. Asigurarea recoltării produselor legumicole şi desfiinţarea culturii.
11. Stocarea şi depozitarea producţiei legumicole pentru valorificare şi consum.