Competente – lucrator comercial

Lucrator comercial

1. Aplicarea legislației în vigoare privind Sănătatea și securitatea în muncă, Apărarea împotriva incendiilor și pentru Situații de urgență
2. Aplicarea cerințelor legale specifice profesiei
3. Organizarea expunerii produselor
4. Oferirea de asistență clienților cu privire la selectarea produselor, caracteristicile și funcționarea acestora
5. Identificarea și menținerea relației cu clienții
6. Realizarea vânzărilor
7. Asigurarea de servicii de post-vânzare
8. Monitorizarea comenzilor și cantității stocurilor
9. Întocmirea documentelor de evidență a achizițiilor si vânzărilor
10. Menținerea relațiilor cu furnizorii