Competente – lucrator social

Lucrator social

1. Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor.
2. Planificarea activităţilor.
3. Comunicarea cu beneficiari.
4. Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor.
5. Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
6. Respectarea drepturilor beneficiarilor.
7. Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie.
8. Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii.
9. Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar.
10. Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală.
11. Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului.
12. Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului.
13. Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială.