Competente – macelar

Macelar

1. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
2. Aplicarea normelor de protecția mediului
3. Organizarea activității proprii
4. Aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor
5. Întocmirea documentelor specifice
6. Preluarea animalelor pentru sacrificare
7. Pregătirea animalelor pentru sacrificare
8. Suprimarea vieții animalelor – prelucrarea inițială
9. Prelucrarea finală a carcaselor de carne
10. Ambalarea și etichetarea cărnii și subproduselor de abator
11. Transportul și depozitarea cărnii și subproduselor de abator
12. Valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală