Competente – mecanic auto

Mecanic auto

1. Completarea şi transmiterea documentelor specifice
2. Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
3. Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
4. Planificarea activităţii proprii
5. Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
6. Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
7. Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
8. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
9. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de direcţie
10. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de frânare
11. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
12. Oferirea de consultanţă de specialitate
13. Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare
14. Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor