Competente – operator introducere, validare si prelucrare date

Operator introducere, validare si prelucrare date

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
5. Organizarea activităţii proprii
6. Utilizarea echipamentelor periferice
7. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
8. Introducerea datelor
9. Prelucrarea datelor
10. Transpunerea datelor pe suport