Competente – operator introducere, validare si prelucrare date

Operator introducere, validare si prelucrare date

1.Organizarea activității propria
2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
3. Aplicarea normelor de protecție a mediului
4. Aplicarea cunoștințelor generale de comunicare
5. Lucrul în echipă
6. Aplicarea normelor de protecție și securitate a datelor cu caracter personal
7. Utilizarea dispozitivelor hardware și a aplicațiilor software specifice domeniului
8. Aplicarea politicilor de securitate informatică
9. Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
10. Utilizarea echipamentelor periferice
11. Introducerea datelor
12. Prelucrarea datelor
13. Implementarea tehnicilor de stocare a datelor
14. Implementarea proceselor privind calitatea datelor