Sudor electric

Sudor electric

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Organizarea locului de muncă
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Identificarea SDV-urilor şi echipamentelor de sudare
7. Pregătirea operaţiei de sudare
8. Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric
9. Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
10. Manipularea reperelor şi pieselor sudate