Competente – sudor

Sudor

1. Lucrul în echipă
2. Planificarea activităţii proprii
3. Urmărirea programului de pregătire profesională
4. Comunicarea interpersonală
5. Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR
6. Utilizarea documentaţiei tehnice
7. Aplicarea procedurilor de calitate
8. Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii
9. Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere
10. Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere
11. Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiere