Competente – tamplar universal

Tamplar universal

1. Aplicarea formei de lucru în echipă
2. Aplicarea normelor şi principiilor de protecţie a muncii
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Comunicarea interactivă la locul de muncă
5. Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă
6. Ambalarea corpurilor de mobilier
7. Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii
8. Asamblarea elementelor masive
9. Asamblarea elementelor şi subansamblelor
10. Confecţionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier
11. Croirea materialului lemnos
12. Finisarea elementelor, subansamblelor şi ansamblelor
13. Interpretarea desenului tehnic
14. Pregătirea furnirelor estetice şi a înlocuitorilor
15. Pregătirea panourilor din PAL pentru furniruire
16. Prelucrarea mecanică a panourilor din PAL furniruit
17. Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv