Competente – tractorist

Tractorist

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Executarea lucrărilor de pregătire a solului
5. Însămânțarea culturilor agricole
6. Întreținerea culturilor
7. Recoltarea plantelor furajere
8. Întreținerea agregatelor de lucru