Competente – zidar roșar- tencuitor

Zidar roșar- tencuitor

1. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
2. Aplică normele de protecție a mediului
3. Lucrează în echipă
4. Aplică cunoștințe generale de comunicare
5. Utilizează tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)
6. Adoptă măsuri de eficiență energetică a clădirilor
7. Organizează locul de muncă
8. Întreţine echipamentele de lucru
9. Execută lucrările pregătitoare
10. Execută lucrările de demolare / dezafectare a zidăriei
11. Prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli
12. Execută lucrările de zidărie de complexitate mică / medie / mare
13. Execută lucrările de tencuială de complexitate mică / medie / mare
14. Execută lucrările de izolare/reabilitare termică, fixată cu mortar adeziv
15. Asigură calitatea lucrărilor executate