Zugrav

Zugrav

1. Organizează locul de muncă
2. Întreţine echipamentele și sculele folosite
3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
4. Aplică normele de protecție a mediului
5. Aplică cunoștințe generale de comunicare
6. Muncește în echipă
7. Utilizează TIC
8. Efectuează unele calcule matematice simple
9. Identifică materialele de bază, folosite la lucrările de zugrăveli
10. Utilizează uneltele, sculele şi dispozitivele simple si mecanizate
11. Pregătește suprafeţele suport pentru lucrări de zugrăveli simple
12. Pregătește suprafeţele pentru lucrări de zugrăveli de calitate superioară
13. Prepară soluţiile simple de lucru
14. Aplică şi prelucrează straturile suport pentru executarea zugrăvelilor speciale
15. Execută zugrăvelile speciale
16. Execută lucrările complete de zugrăveli de calitate superioară
17. Aplică procedurile tehnice de execuţie şi de control al calităţii