Competente – zugrav

Zugrav

1. Comunicarea la locul de muncă.
2. Efectuarea unor calcule matematice simple
3. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
4. Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrări de zugrăveli, vopsitorii, tapetări
5. Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţilor zilnice şi a timpului de muncă
6. Respectarea NTSM şi PSI
7. Utilizarea corectă a uneltelor simple manuale
8. Aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
9. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
10. Lucrări complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
11. Lucrări complete de zugrăveli şi vopsitorii simple în ulei
12.Pregătirea suprafeţelor suport pentru executarea zugrăvelilor de calitate superioară şi a vopsitoriilor obişnuite în ulei
13. Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii simple
14. Prepararea soluţiilor simple de zugrăvit