Legislatie

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 129/2000
privind formarea profesionala a adultilor (extras)

ART. 5 – (1) (…) competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

(2) Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, non-formala sau informala care, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:

a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;

b) prin calea non-formala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;

Legea nr. 375 din 11/06/2002 – extras –

„Art. 32. – La cererea persoanei care doreste sa fie evaluata in vederea obtinerii unui certificat cu recunoastere nationala, competentele profesionale dobandite pe cale formala sau informala, (…), precum si competentele profesionale dobandite pe cale non-formala pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate.

 

ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale – extras –

ART. 30

(3) Durata procesului de evaluare se stabileste de fiecare centru in functie de specificul si de complexitatea ocupatiei/calificarii, fara a depasi 30 de zile.

ART. 33

(1) Persoanele declarate competente in urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta in care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate in sistemul formal de formare profesionala.

 

ORDIN Nr. 3329/81 din 23 februarie 2005
pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

5. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

„ART. 33

(1) Persoanele declarate competente in urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta in care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate in sistemul formal de formare profesionala.”