Competente – confectioner textile

Confectioner textile

1. Organizarea activității proprii
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, pentru situaţii de urgenţă și pentru protecția mediului
3. Croirea materialelor textile
4. Confecționarea articolelor din textile
5. Controlul calitativ al operației de confecționare
6. Realizarea tratamentului umidotermic al materialelor și produselor textile
7. Sortarea, etichetarea și ambalarea produselor textile
8. Intreținerea utilajelor din industria confecțiilor