Dulgher (exclusiv restaurator)

Dulgher ( exclusiv restaurator)

1. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
2. Aplică normele de protecție a mediului
3. Lucrează în echipă
4. Aplică cunoștințe generale de comunicare
5. Utilizează tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)
6. Adoptă măsuri de eficiență energetică a clădirilor
7. Organizează locul de muncă
8. Întreţine echipamentele de lucru
9. Execută lucrările pregătitoare
10. Prelucrează manual materialul lemnos
11. Prelucrează mecanizat materialul lemnos
12. Realizează montarea/demontarea schelelor și eșafodajelor
13. Realizează montarea/demontarea cofrajelor
14. Realizează structurile de rezistenţă din lemn
15. Execută lucrările de construcţii din panouri lemnoase
16. Execută acoperişurile cu structură din lemn
17. Realizează scări din lemn
18. Asigură calitatea lucrărilor executate