Competente – dulgher – tamplar – parchetar

Dulgher – Tamplar – Parchetar

1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Efectuarea unor calcule matematice simple
3. Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
4. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
5. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
6. Respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
7. Executarea schelelor
8. Executarea cofrajelor
9. Montarea panourilor prefabricate
10. Executarea pardoselilor din lemn
11. Executarea acoperişului tip şarpantă
12. Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei