Competente – mecanic utilaje si instalatii in industrie

Mecanic utilaje si instalatii in industrie

1. Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei
2. Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice
4. Măsurare mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini
6. Realizarea asamblărilor mecanice
7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
8. Executarea reparațiilor curente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat