Competente – montator tamplarie termopan

Montator tamplarie termopan

1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcţii
7. Deplasarea în vederea efectuării montajelor
8. Pregătirea locurilor de montaj al tâmplăriilor
9. Montarea sistemelor de tâmplărie
10. Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplăriilor
11. Asigurarea controlului funcţional al tâmplăriilor